Critici van de VfGH raden ook aan om de Covid-financieringsinstantie te ontbinden

Het laatste rapport van de Rekenkamer (RH) stapt naar de rechter bij het Covid-19 Federal Financial Agency (COFAG). Analisten bekritiseren het ontwerp van Corona-hulp, spreken van “aanzienlijke potentiële overfinanciering”. Het financieringsontwerp van de vaste kostensubsidie ​​I resulteerde in extra betalingen tot 117 miljoen euro. Ook de oprichting en samenstelling van beheers- en controleorganen wordt zwaar bekritiseerd. De rechtbank beveelt ontbinding van COFAG aan.

COFAG werd na een paar dagen opgericht in opdracht van de toenmalige minister van Financiën Gernot Blümel (ÖVP) om de Corona-hulp te beheren. Voor de accountants van de Rekenkamer is het niet duidelijk waarom COFAG, een nieuw liquidatiebureau, nodig was. Uiteindelijk zou het ministerie van Financiën gebruik kunnen maken van bestaande structuren, zoals de belastingkantoren met alle bedrijfsgegevens of de staatsontwikkelingsbank AWS. Het hoofd van de financiële afdeling van het ministerie deed nauwelijks mee. De Rekenkamer heeft kritiek geuit op de oprichting van de nieuwe financieringsinstelling “zonder de wil en de besluitvorming in het ministerie van Financiën en Financiën duidelijk te documenteren en zonder de alternatieven af ​​te wegen”. Vanaf juni 2021 had COFAG de capaciteit om te werken. meer dan 200 fulltime banen. Dit is vooral te danken aan buitenstaanders, aangezien het financiële bureau slechts zo’n 16 medewerkers (voltijdse equivalenten) telde, waaronder twee directeuren. Van maart 2020 tot medio 2021 werd ongeveer 21 miljoen euro ontvangen voor de aankoop van adviesdiensten en eind 2021 bijna 36 miljoen euro. De opzet van de financiering leidde volgens een simulatie van de Rekenkamer tot concurrentievervalsing. het ontwerp van de vaste kostensubsidie ​​resulteerde in extra betalingen van 101 van september 2020 tot eind juni 2021, tot € 117 miljoen. Auditors vonden “mogelijk vermijdbare overfinanciering” van de lock-in-verkopen van november en december 2020. Met deze tool konden bedrijven in een specifieke branche subsidies krijgen zonder economische schade aan te tonen. Er was een “aanzienlijk potentieel voor overfinanciering” in de groepen omdat, bij gebrek aan een groepsaanpak, elk filiaal hoogstens financiering aanvroeg als een individuele onderneming. Dit schaadde de nauwkeurigheid van de subsidies en leidde mogelijk tot concurrentievervalsing. Een ander punt van kritiek van de directeuren van COFAG en ABBAG op de Rekenkamer is de onderlinge afhankelijkheid van COFAG en haar moedermaatschappij ABBAG. Bernhard Perner, voormalig directeur van COFAG, was ook directeur van ABBAG. Dit leidde tot praktische problemen: op de eerste algemene vergadering van COFAG in maart 2021 mocht hij als vertegenwoordiger van de eigenaar van ABBAG zijn functie als bestuurder niet neerleggen, zijn raad van commissarissen ontslaan en beslissen over het bedrag van beloning. leden van de raad van toezicht. Er waren immers vier juridische adviezen nodig om de financiële rekeningen voor het jaar 2020 juridisch volledig te maken. Perner heeft onlangs ook aangekondigd dat hij ABBAG verlaat om in de particuliere sector te gaan werken. Ook stonden er fouten in de vacature en de benoeming van het bestuur: Deze voldeden niet aan de aanbestedingswet, daarnaast was de omgang met tegenstrijdige belangen in de raad van commissarissen van COFAG onvoldoende geregeld, bijvoorbeeld met commissarissen. hij bekleedde ook bestuursfuncties bij vastgoedondernemingen. Al voor de oprichting van het bedrijf hadden mensen die later functies bekleedden in het bestuur en de raad van commissarissen van COFAG een sterke invloed op de vormgeving van hun toekomstige randvoorwaarden, zo blijkt uit het onderzoeksrapport dat de Rekenkamer gebruikmaakte van Oostenrijkse banken. Totale activa tussen 8 en 20.000 miljoen euro als vergelijkingsgroep. Vanuit het oogpunt van de Rekenkamer gaat de vergelijking echter mank. Want: COFAG was niet actief in de markt en hoefde ook geen financieel risico te dragen. Als gevolg hiervan is de beloning van de Raad van Commissarissen te hoog vastgesteld. De Rekenkamer heeft ook kritiek geuit op het inhuren van een externe notulist voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen tussen april en september 2020 voor een bedrag van 125.000 euro. Het COFAG-bestuur accepteerde eind juni 2021 bijna 700.000 aanvragen. Slechts 221 verzoeken moesten worden goedgekeurd door de begeleidingscommissie, omdat ze meer dan 800.000 euro bedroegen. Omdat er geen sprake was van een groepsafweging, hoefde de directie voor dit kleine aantal zaken alleen de goedkeuring van de begeleidingscommissie te krijgen alvorens de aanvragen in behandeling te nemen. 79% van de aanvragen heeft geleid tot het uitkeren van subsidies. De grootste subsidie ​​die eind juni 2021 aan een bedrijf is betaald was 13,94 mln. Een duidelijke aanbeveling aan het ministerie van Financiën Voor het Financieel Agentschap dacht de Rekenkamer deze niet nodig te hebben, een simpele maar duidelijke aanbeveling. Het is nu het ministerie van Financiën: “Als de financiële maatregelen klaar zijn, moet worden geanalyseerd welke diensten (…) COFAG nog moet leveren en de ontbinding van het bedrijf als de taken zijn afgerond”. De Rekenkamer analyseerde de periode van maart 2020 tot juni 2021. Ook het Grondwettelijk Hof (VfGH) uitte onlangs zijn zorgen over de beheersing van de coronahulp en startte daarom medio oktober met een officieel onderzoek. Het Hooggerechtshof betwijfelt of het toegestaan ​​is om steun te betalen via een private rechtspersoon – zoals COFAG. Vanuit het oogpunt van de rechters is deze financiële steun een van de taken van het soevereine staatsbestuur. Daarom kunnen verschillende grondwettelijke beginselen worden geschonden. Het is soms problematisch dat COFAG bij haar activiteiten niet direct onderworpen is aan de instructies van de minister van Financiën.’Wat kost het’ en geformuleerd door Sebastian Kurz, de voormalige leider van de ÖVP. Volgens gegevens van Eurostat werd in 2020 1.475 euro belastinggeld per Oostenrijker uitgegeven aan economische hulp door Corona. Dienovereenkomstig was de Alpenrepubliek het Europese precedent. Het EU-gemiddelde was slechts 325 euro.

Leave a Reply