Het Hooggerechtshof staat sceptisch tegenover rassenbewust beleid

  • Op Harvard begonnen de UNC-zaken om 10.00 uur in het Hooggerechtshof.
  • Opperrechter John Roberts en andere conservatieven op de rechtbank worden in de gaten gehouden door experts.
  • De casussen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de diversiteit op campussen en op de werkvloer.

WASHINGTON – De conservatieve meerderheid van het Hooggerechtshof uitte maandag scepsis over het gebruik van rasbewuste toelatingen aan Amerikaanse universiteiten in een van de meest controversiële zaken voor de rechtbank dit jaar, waarbij ze de grenzen van dergelijk beleid in twijfel trekken en of ze echt nodig zijn om diversiteit te waarborgen.

Het gaat om het beleid van Harvard College en de University of North Carolina, waardoor toelatingsbureaus onder meer het ras van aanvragers kunnen meten. Afhankelijk van de reikwijdte van de uitspraak van de rechtbank, kan de uitkomst verstrekkende gevolgen hebben die verder gaan dan het hoger onderwijs, en zich uitstrekken tot diversiteitsprogramma’s op de werkplek en andere inspanningen om discriminatie te bestrijden.

Verschillende conservatieven in de rechtbank merkten op dat 19 jaar precedentwerking die het gebruik van ras bij opnames toestond, diende als een waarschuwing dat dergelijk beleid niet voor altijd nodig zou moeten zijn. Hoe bepaalden conservatieve rechters of de doelen van de positieve actie ooit werden bereikt?

Leave a Reply