“Ontwerpzegel” – de oppositie overtreedt de crisiswet “titua”.

De oppositie verscheurt de wet op de crisisbeveiliging van de regering. Na een jaar van “radiostilte” staat er nu een tekst die barst van de inhoudelijke en technische fouten, bekritiseerden de drie partijen SPÖ, FPÖ en NEOS donderdag in een gezamenlijke persconferentie. U wilt het niet eens zijn met het ontwerp. De regering is echter afhankelijk van de stemmen van de oppositie.

Vorige week introduceerde de regering een nieuwe crisisveiligheidswet, ongeveer een jaar na de aankondiging. De definitie van de crisis, de oprichting van een situatiecentrum, de aanstelling van de crisiscoördinator en de coördinatie tussen alle actoren staan ​​centraal. Sommige hiervan zijn constitutionele zaken waarvoor een tweederde meerderheid in de Nationale Raad vereist is. De SPÖ of de FPÖ zouden in ieder geval met de ÖVP en de Groenen moeten stemmen “Vanaf het begin” De oppositie maakte donderdag duidelijk dat er geen akkoord zou komen. SPÖ, FPÖ en NEOS lieten op geen enkel belangrijk punt een steek vallen. Na een lang proces wordt nu slechte kwaliteit gepresenteerd, bekritiseerde SPÖ-veiligheidswoordvoerder Reinhold Einwallner. De wet was “vanaf het begin een puinhoop” en na een jaar “werd het nog erger”. Geen van hen deed helemaal mee, het nieuwe ontwerp werd bekend via de media, de liberale veiligheidswoordvoerder Hannes Amesbauer benadrukte dat deze procedure “gewelddadig” was. Wat betreft de inhoud zei hij dat het nieuwe sjabloon “ongepast” was voor een crisis. Einwallner. De definitie van crisis in het ontwerp is niet duidelijk, omdat niet duidelijk is wat een crisis is, wanneer deze begint of wanneer deze eindigt. Ook de rol van het federale leger wordt bekritiseerd. Volgens Amesbauer wordt dit “gedegradeerd tot huishoudelijke dienst”. NEOS-defensiewoordvoerder Douglas Hoyos zei dat het leger “via de achterdeur” zou worden ontbonden. In de toekomst moet elke cent van het leger worden gebruikt voor voorraden, zoals watertanks. Dat is “hobby” en gevaarlijk voor de veiligheid. In het algemeen heeft Hoyos het ontwerp bekritiseerd als “fantasie”, dat het “onverantwoord geschreven” is. In plaats daarvan wordt alleen gedacht aan een “regeringsadviseur” met onduidelijke bevoegdheden. Hoyos vermoedt dat het nu een positie aan het creëren is die kan worden gebruikt als “zondebok voor het falen van de federale regering in de komende maanden”. Amesbauer riep op tot duidelijke politieke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld via een staatssecretariaat in de kanselarij. De daar te bouwen geplande bunker gaat ineens 50 miljoen euro kosten, in plaats van 27, en Einwallner heeft kritiek geuit dat er niet eens werd nagedacht over alternatieven, zoals met de bestaande infrastructuur. De rol van het Parlement is erg klein, en alleen om “een besluit te nemen”, bekritiseerde Amesbauer. Als de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl Urdin een wet had gepresenteerd over zo’n belangrijke kwestie, zouden er beschuldigingen zijn geweest van een “politiestaat”, zei de FPÖ-politicus.De genoemde Nationale Veiligheidsraad vraagt ​​de oppositie. Ook moet worden nagegaan of de Nationale Veiligheidsraad nog up-to-date is. U zou dus moeten overwegen om de body die momenteel voornamelijk wordt gebruikt voor “mediashows” te upgraden. De Veiligheidsraad, die bij een crisis als brug fungeert tussen de regering en de Nationale Raad, komt in het ontwerp niet eens voor. Donderdagavond moet er nog worden onderhandeld over wetswijzigingen met de regeringspartijen. Op korte termijn is er nog geen zicht op een oplossing. Want goede benaderingen zouden nauwelijks gevonden worden, zo luidt de teneur van de oppositie. Ook is niet duidelijk omschreven waar de centrale informatie moet worden verzameld – een belangrijk punt om betrouwbare gegevens te verkrijgen, zoals bleek tijdens de coronapandemie. “Eigenlijk moet je het ontwerp weggooien en opnieuw beginnen”, legt Hoyos, een politicus van NEOS, uit. Als de oppositie zijn zin krijgt, moet het project van de grond af worden herzien – “we helpen u graag”, zei SPÖ-veiligheidswoordvoerder Einwallner.

Leave a Reply