Reistijden voor abortus nemen toe na Roe v. Na de nietigverklaring van Wade: een onderzoek

Leave a Reply