Titel IX gegevens over seksueel wangedrag vertrouwelijk gehouden door 6 universiteiten

USA TODAY vroeg 100 van de beste openbare universiteiten van het land om gegevens waaruit bleek hoe zij klachten over seksueel wangedrag behandelden onder de federale wet die bekend staat als Titel IX.

Zes van deze scholen weigerden te geven.

Ze hebben geen informatie gedeeld over het aantal klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag dat ze hebben onderzocht, hoeveel studenten ze verantwoordelijk hebben bevonden of welke straffen aan die studenten zijn opgelegd.

Ze besloten het publiek in het ongewisse te laten over IX, dat deze zomer 50 is geworden. De wet moet het recht van studenten garanderen op onderwijs dat vrij is van seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld. Het belastte scholen met het bouwen van sterke systemen om beschuldigingen te onderzoeken, klokkenluiders te beschermen en daders te straffen.

Leave a Reply