Waarom is er een lerarentekort? Scholen in het hele land streden het uit in 2022

  • Uit nieuwe gegevens blijkt dat het lerarentekort net zo groot blijft als in de zomer, al is het gemiddeld aantal vacatures iets gedaald.
  • De omvang van het probleem verschilt aanzienlijk per regio, district, school, vak en leerjaar. Ze hebben op veel gebieden alle leraren die ze nodig hebben.
  • Salaris- en werkdruk zijn hoog, hoewel bijna uitsluitend, redenen waarom sommige scholen moeite hebben om bepaalde onderwijsposities te vervullen.

Een paar jaar geleden had Naomi Norman, hoofdinspecteur van het Ann Arbor County School District, Michigan, een gesprek dat haar kijk op de behoeften van het lerarenberoep veranderde. Het was met een onderwijsassistent voor speciaal onderwijs die wordt aanbeden door de schoolgemeenschap en een natuurlijke manier om met kinderen met complexe leerbehoeften te werken.

Leraren in het speciaal onderwijs waren en blijven lastig. Het veld had echt mensen zoals deze paraprofessional nodig om die rollen te vervullen, dacht Norman, dus waarom overwoog hij niet om een ​​diploma als professionele leraar te halen?

De helper legde uit dat het het levensonderhoud was van een gezin van vijf kinderen en al een tweede baan had. Ze kon haar dagelijkse baan niet opzeggen, haar ziektekostenverzekering opgeven en weer naar school gaan, laat staan ​​haar schoolgeld betalen. Michigan bevindt zich aan de onderkant van het spectrum als het gaat om paraprofessionele beloning, met een gemiddeld salaris van minder dan $ 27.000, volgens gegevens van ZipRecruiter.

Leave a Reply